Adresseoplysninger

Skaffervej 6
2400 København NV

Ledelsen

​Khosrow Bayat  // Assad Keblaw

Kontaktinformationer​

Telefon: 3582 3581

E-mail: info@sjakket.dk 

Lokalerne på Skaffervej:

Åbner hver dag kl. 9 -21

​Sjakkets brobygning – foreløbige resultater

​Sjakkets brobygning henvender sig til unge i alderen 13-17 år, som har behov for særlig støtte til at blive fastholdt i skole eller ungdomsuddannelse samt til at udvikle positiv social adfærd. Kendetegnende for målgruppen er, at de er socialt udsatte, kriminalitetstruede og udviser negativ social adfærd.

Der er tale om unge med turbulente skoleforløb, uhensigtsmæssig adfærd, jævnlig kontakt med politiet mv. De har i en tidlig alder været udsat for omsorgssvigt og konflikter i familien. Ofte kommer de fra familier, hvor begge forældre er på overførselsindkomst, og som oftest bor de i boligområder, der er omfattet af regeringens ghettoplan. De har svært ved at navigere, overholde aftaler eller finde motivation til at få en uddannelse eller benytte de kommunale fritidstilbud.

De oplever mange lukkede døre. De føler, at uanset hvor de bevæger sig, har en mærkat på sig, der stiller dem dårligere end andre unge.

Men de har også et helt vildt drive og lyst til at vise at de kan noget, men kan ikke håndtere et system, som de har svært ved at forstå og se meningen med. De mangler bindeleddet mellem dér, hvor de er, og dér, hvor de gerne vil hen.

Brobygningsindsatsen stiler mod at forebygge kriminalitet, forhindre udstødning og medvirke til inklusion samt skabe en positiv fritid under pædagogiske rammer.

Tilbuddet henvender sig både til drenge og piger.

Rekruttering

Med sin placering i Københavns nordvestkvarter og med mange års særlige erfaringer med pædagogisk arbejde blandt unge med indvandrerbaggrund og deres forældre henvender Sjakkets brobygningstilbud sig især til unge med anden etnisk baggrund end dansk, men også unge med dansk baggrund kan med stort udbytte deltage.

Sjakket har allerede kontakt med unge, der er motiverede eller har behov for at modtage brobygningstilbuddet. Der benyttes flere kontaktflader:

 • Elever på privatskoler, som benytter Sjakkets multihaller i skoletiden.
 • Elever, der deltager i Ungdomsskolens musikundervisning hos Sjakket.
 • Unge, som i dag modtager individuel rådgivning og vejledning hos Sjakket.
 • Unge, der benytter Klub 36 i Mjølnerparken.
 • Unge i øvrigt, som hører til målgruppen.

Desuden benyttes voksenkontakter og voksennetværk til at informere om muligheden, bl.a.:

 • Lærerne på skolerne i nordvestkvarteret (skolerne vil endvidere blive tilbudt informationsmøder og informationsmateriale).
 • Forældre og andre voksne, som deltager i Sjakkets aktivitetstilbud.
 • Lokale samarbejdspartnere, f.eks. BFCK Nørrebro, Hotspot, BUF/UU, SSP m.fl.

Foreløbige resultater

Brobygning startede med den første gruppe på 15 personer, hvor 12 af de unge kom fra Mjølnerparken og var på det tidspunkt på vej mod kriminel løbebane (de fleste af dem er kendt af politiet).

De fleste af de unge var kendt af Sjakket, da de var tilknyttet Klub 36 (perioden indtil 1. januar 2012). Med ændringer i målgruppen af Sjakkets aktivitets arbejde (målgruppen 6-13 årlige) var det en gruppe, der stod i tomrummet og manglende socialt pædagogiske tilknytning med tillidsfulde voksne relationer. Sjakkets opgave var at danne bro til relevante fritidstilbud egnede for målgruppen og fastholde dem i opstartsfasen.

Gruppen var unge i alderen 14-18 år.

Skolens tilknytning for de enkelte var følgende:

3 unge kom fra Sputnik, 7 fra folkeskolerne i Ydre Nørrebro, 1 fra ungdomsskolen og resten fra private skole (Al-Huda skole). Brobygningsopgaven var at skabe tættere kontakt til skolerne og involvere de unges undervisere og skolevejledere for at få en samlet indsats omkring de unge.

​Forløbet startede med kontaktfasen midt i januar 2012, både individuelt og med gruppen, gennem afklaringssamtaler. I løbet af januar og februar blev der arbejdet med de unges tilpasning til Sjakkets krav, så længe de unge ønskede at benytte sig af det videre forløb i Sjakkets brobygning. Formålet var at beskytte de unge mod indflydelse fra de ældre kriminelle grupperinger med uhensigtsmæssig adfærd. Derfor var det en vigtig del af læreprocessen, at Sjakkets tilbud ikke kunne benyttes, hvis der ikke ydes indsats og hvis der ikke respekteres følgende:

 • Ingen hærværk
 • Ingen kriminalitet
 • Mødestabilitet i skolen (i deres respektive skoletilbud)

Samtidigt havde Sjakket løbende kontakt med de unges forældre, som støttede op omkring forløbet.

Den første fase sluttede med den officiel tilknytning til forløbet, når de unge opfyldte de tre krav fra kontaktfasen.

Fra 1. marts overgik gruppen til træningsfasen. Kendetegnende ved denne fasen var yderligere krav og forventninger til gruppen:

 • Daglig deltagelse i ”First Floor” som fritidstilbud for de unge
 • Formålet med denne mulighed var at holde de unge adskilt fra Hakuna Matata – tidligere skurvognsprojektet – som havde negativ indflydelse på gruppen. Dertil var det ønskeligt at få etableret de unges kontakt til socialpædagogiske tilbud, skabe nye relationer og fastholde dem i at benytte sig af fritidsaktiviteter i området.
 • I skoleferien og udenfor skoleundervisningen deltagelse i aktiviteter på Skaffervej. Var der andre årsager til, at de unge ikke var i skole (f.eks. projektdage), skulle de også benytte sig af lokalerne på Skaffervej.

I denne fase fortsat kontakt til skolerne og forældrene.

Arbejdet bestod både af rådgivning og vejledning i Sjakket og af træning i konflikthåndtering og samarbejde. Rådgivning og vejledning var både individuel og for hele gruppen.

Formålet med det pædagogiske arbejde med gruppen var delt i tre spor:

 1. Fastholdelse i deres skrøbelige og ustabile skolegang
 2. Motivation til at bruge ”First Floor” som deres fritidstilbud
 3. Adskillelse af de unge fra andre grupperinger med negativ adfærd

Forløbet med denne gruppe viste sig at resultere i større stabilitet i de unges benyttelse af ”First Floor” og i bedre tilknytning til skolen. Nogle af de unge viste sig at have andre behov end brobygningstilbud kunne rumme, bl.a. manglende foranstaltning.

Da de fleste af gruppen blev integreret i ”First Floor”, valgte Sjakket at afslutte forløbet med gruppen. Begrundelsen var delvis de unges faste tilknytning til kommunale tilbud, og samtidigt ikke at skabe forvirring hos de unge med to forskellige pædagogiske tilgange og for at undgå, at de unge blev institutionaliseret.

Arbejdet blev afsluttet i maj 2012 med en fælles aktivitet.

Aktuel status

Efter endt forløb med den første gruppe blev der sammensat en ny gruppe af unge, som er i aktuelt brobygningsforløb.

Den nuværende gruppe i Sjakkets målrettede dagtilbud er en gruppe af 10 unge, som slet ikke har nogen tilknytning til ungdomsklubberne og heller ikke benytter sig af andre tilbud med kontakt til professionelle aktører. Kendetegnende for disse unge er ingen gruppetilknytning. De er derfor særligt udsatte, fordi de er isolerede og det er Sjakkets vurdering, at hvis der ikke iværksættes målrettet forebyggende indsats, er de særligt sårbare overfor risici.

De unge kommer fra Ydre Nørrebro. 4 af dem er fra Nørrebro Park Skole, 3 fra HGO, 1 er fra Øster Farimagsgades Skole, 1 fra teknisk skole Nørrebro og 1 skal starte på teknisk skole efter sommerferien.

Februar 2013.

​Kontaktinformationer

Skaffervej 6

2400 København NV

Telefon: 3582 3581

E-mail: info@sjakket.dk

Ledelse:

Khosrow Bayat

Assad Keblawi

Falske indsamlere.

Der er falske indsamlere, der siger de er fra Sjakket. Vi vil understrege der er ingen indsamling fra Sjakket.

Lokalerne på Skaffervej:

Åbner hver dag kl​. 9 - 21

Sjakket
Skaffervej 6
2400 København NV
Tlf.: 35 82 35 81
CVR: 17107607
info@sjakket.dk