Adresseoplysninger

Skaffervej 6
2400 København NV

Ledelsen

​Khosrow Bayat  // Assad Keblaw

Kontaktinformationer​

Telefon: 3582 3581

E-mail: info@sjakket.dk 

Lokalerne på Skaffervej:

Åbner hver dag kl. 9 -21

​Klub 36

​Klub 36 er flyttet fra kælderlokalerne i Mjølnerparken til Sjakkets multihaller på Skaffervej (Kbh. NV). Samtidig udvides såvel målgruppe som aktiviteter. Fremover kan børn fra Mjølnerparken både få lektiehjælp og benytte de øvrige aktiviteter sammen med børn fra andre dele af Ydre Nørrebro. I efteråret 2012 knyttes der desuden en bus til projektet.

DSI Sjakket har siden 2000 og med driftsoverenskomst med Socialforvaltningen i Kbh. drevet Klub 36 i Mjølnerparken på Ydre Nørrebro. Formålet med Klub 36 er at tilbyde børn og unge i alderen 6-13 år støtte til deres faglige og sociale udvikling, så de kan gennemføre en skole- og ungdomsuddannelse, få et bedre socialt liv og bedre muligheder som voksne.

Tilbuddet omfatter blandt andet idræt, turaktiviteter, computercafé og lektiehjælp. Dertil kommer rådgivning til de unge samt inddragelse i DSI Sjakkets øvrige aktiviteter i lokalerne på Skaffervej.

Herudover er forældresamarbejde og -inddragelse en vigtig del af Sjakkets indsats. Der arbejdes med motivation af forældrene fra at være offer og passive tilskuere til at være aktive medspillere i deres forældrerolle og som samfundsborgere. Via Klub 36 bidrager vi til, at forældrene udvikler sig til at være bevidste om deres ansvar som hovedaktører i deres børn udvikling. Målet er at forældrene ser sig selv som en del af løsningen og agerer som positive rollemodeller i deres børns liv.

Mindst 200 børn og unge benytter på månedsbasis Klub 36.

​Siden foråret 2012 har Klub 36 stået uden lokaler, fordi kælderlokalerne, hvor klubben hidtil har holdt til, ikke længere kan anvendes. I den mellemliggende periode har Sjakket med støtte fra Helhedsplanen for Mjølnerparken kørt de unge ud i København og rundt på Sjælland i minibusser. På den måde har de allerede fået et bedre kendskab til det omgivende samfund og til mulighederne uden for Mjølnerparken. Læs mere om turene her.

Nu etableres Klub 36 i Sjakkets egne lokaler på Skaffervej. I hallerne i stueetagen kan de deltage i Sjakkets idræts- og bevægelsesaktiviteter som fodbold, basket, volleybold, bordtennis, rulleskøjter, rullehockey, hockey, trampolin, boksning og klatring. På 1. sal er der sund kost-værksted, computer-café, lektiecafé, indendørs spil og tegneværksteder samt biografeftermiddage. Derudover tilbyder Sjakket konfliktløsning, rådgivning og forældresamarbejde.

Sjakkets aktiviteter er med til at understøtte den helhedsorienterede tidlige indsats omkring børn og unge og deres familier fra de udsatte områder.

Om kort tid knyttes en dobbeltdækkerbus til Klub 36. Med bussen får børnene og de unge fra Ydre Nørrebro mulighed for at lære det omgivende samfund at kende. Vi bidrager til deres faglige, personlige og sociale udvikling, og vi sikrer at der sker under trygge og tillidsskabende forhold. Bussen finansieres med støtte fra Socialforvaltningen, Hotspot Ydre Nørrebro og Lejerbo.

Læs mere om Sjakkets helhedsorienterede indsats her.

​Kontaktinformationer

Skaffervej 6

2400 København NV

Telefon: 3582 3581

E-mail: info@sjakket.dk

Ledelse:

Khosrow Bayat

Assad Keblawi

Falske indsamlere.

Der er falske indsamlere, der siger de er fra Sjakket. Vi vil understrege der er ingen indsamling fra Sjakket.

Lokalerne på Skaffervej:

Åbner hver dag kl​. 9 - 21

Sjakket
Skaffervej 6
2400 København NV
Tlf.: 35 82 35 81
CVR: 17107607
info@sjakket.dk