Adresseoplysninger

Skaffervej 6
2400 København NV

Ledelsen

​Khosrow Bayat  // Assad Keblaw

Kontaktinformationer​

Telefon: 3582 3581

E-mail: info@sjakket.dk 

Lokalerne på Skaffervej:

Åbner hver dag kl. 9 -21

​Mjølnerparken - det forebyggende arbejde

​Skrevet af admin, Tor, 06/21/2007 - 13:40

2004-03-21

Af Khosrow Bayat, souschef i Sjakket og medlem af Københavnernetværket

Sjakkets mest omfattende netværkssamarbejde gennem de senere år foregår i Mjølnerparken, som er Ydre Nørrebros største sociale boligbyggeri.

Inden Sjakket startede projektet ”Integration Through Education” var vi klar over, at det var en vanskelig opgave. Et boligområde, hvor over 90 % af beboerne har anden etnisk baggrund end dansk, hvor en meget stor del af beboerne lever af overførselsindkomster og hvor der samtidig bor ca. 1500 børn og unge under 18 år uden der er oprettet fritids – og klubtilbud.

Sjakkets formål med arbejdet i Mjølnerparken er:

 • at skabe gode fritidsmuligheder for børn og unge i Mjølnerparken
 • at skabe trykke rammer og mulighed for voksenkontakt
 • at hjælpe børn og unge i Mjølnerparken i gang med fritidsaktiviteter, også uden for Mjølnerparken
 • at blande børn og unge fra forskellige kulturer med henblik på en større forståelse, samt at lære de unge om foreningsliv

Målgruppen er børn og unge mellem 6 og 18 år, og helt konkret deltager ca. 200 flere gange om ugen i en af aktiviteterne.

Det er projektets ide at styrke og udvikle integrationen og det sociale og kulturelle gadeplansarbejde i Mjølnerparken.

Projektet har en lang række aktiviteter kørende, som koordineres og superviseres via Sjakket.

Der er ca. 200 unge involveret, et korps af frivillige til primært lektiehjælp på ca. 40 personer, der rekruteres via Dansk Flygtningehjælp, samt 30 – 35 forældre, der hjælper til i klubben med forskellige aktiviteter.

For at sikre en fortsat udvikling, forankring og koordinering, er det af afgørende betydning, at projektet styres af faste personer. Sjakket har placeret en ansat og fire aktiverede med indgående kendskab til Mjølnerparken.

De arbejder ud fra en kombination af Sjakkets pædagogik og af de traditioner, de kender fra deres hjemlande, hvor børn og unge opdrages på gaden af såkaldte onkler, der er kendte og respekterede af familierne.

Indholdet i det pædagogiske arbejde er:

 • tæt kontakt til forældrene om børn og unges udvikling
 • at skabe de menneskelige og pædagogiske rammer, hvor de frivillige, som er tilknyttet via Dansk Flygtningehjælp kan udføre deres arbejde med lektiehjælp
 • arrangere ture både for unge og forældre
 • etablering af netcafe for børn om dagen og for unge om aftenen
 • motivere forældrene til at tage mere ansvar for deres børn
 • kulturordning, rådgivningsforum, hvor de unge lærer at bruge de bedste humanistiske kvaliteter fra deres egen kultur og fra den danske kultur. Mange unge kender ikke deres egen kulturbaggrund, og heller ikke den danske kultur, og derfor danner mange unge deres egen subkultur eller gadekultur, som ofte bygger på myter og vrangforestillinger om deres hjemlands kultur.
 • Brobygning til skole. På Rådmandsgade skole er ca. 80 % af eleverne fra Mjølnerparken. Klub 36 samarbejder med skolens socialmedarbejder for at bygge bro mellem skolen og forældrene for at motivere dem til at deltage i forældremøder og i det hele taget være aktive i deres børns skolegang.
 • Diskussionscafe om eftermiddagen, hvor forældre diskuterer danske normer og opdragelse med Klub 36s medarbejdere. Der diskuteres bl.a. hvilke muligheder, der er for uddannelse, rettigheder, pædagogiske begreber, involvering af forældrene i forhold til deres børns fritidstilbud, herunder at støtte børnene ved at engagere sig i sportsforeninger, samt arrangere idrætsdage.

​I forhold til integration forsøger vi at skabe en pædagogik, hvor mennesket er i centrum, og hvor det ikke drejer sig om, hvor de unge kommer fra, men at bruge de fælles gode ting, som kan hjælpe de unge og deres forældre med at føle sig accepteret i samfundet og samtidig få den indfaldsvinkel til at de kan støtte og modtage støtte til selv at tage ansvar.

Aktiviteter:

 1. Lektiehjælp: 1-6 klasse i Klub 36. Hjælp og støtte til lektielæsning. Mange forældre kan ikke hjælpe deres børn med lektier,men her er der danske frivillige, som hjælper til, så der opbygges arbejdsdiciplin, så de gradvist lærer at arbejde mere selvstændigt. For de ældre – 7. Kladse til 3. G – støttes op om lektiehjælp på det lokale bibliotek.
 2. Kickboksning for børn og unge, også rene pigehold.
 3. Fodbold, to hold for børn og unge, der træner to gange om ugen i Nørrebrohallen.
 4. Basketball for børn og unge mellem 6 og 18 år.
 5. Svømning for børn og unge. Vi er i færd med at etablere en svømmeklub; samtidig gives der livredderkursus til de voksne.
 6. Turneringer og konkurrencer i fodbold, billard, bordtennis, bordfodbold, løb.
 7. Spejder/koloni for børn og unge.
 8. Fiskeklub.
 9. Biograf. Der vises film på forskellige sprog, inklusive dansk og engelsk. Både undervisningsfilm og underholdning.
 10. EDB. Børn og unge får en mere organiseret viden om brug af computere.
 11. Udflugter. For eks. til Zoologisk Have, Bon Bon Land, sommerland, Statens Museum for Kunst, Knuthenborg, Lejre Forsøgscenter, Vikingeskibshallen i Roskilde, etc.
 12. Arabisk undervisning for Mjølnerparkens danske frivillige lektiehjælpere.
 13. Bibliotek, højtlæsning.
 14. Fællesspisning for medarbejdere og frivillige. Alle får her mulighed for at give udtryk for deres ønsker og ideer. Det er vigtigt, at alle de voksne, der er en del af børnenes hverdag i og omkring Klub 36 har lejlighed til at diskutere åbent med hinanden for at øge den samlede viden.
 15. Legestue. Klub 36 er et tilbud til børn og unge mellem 6 og 18 år, men deres mindre søskende kommer også i klubben. Dette foregår uproblematisk og er godt, fordi de små børn, der endnu ikke er begyndt i skole, bliver vant til at komme i klubben. Åbningstiderne i klubben er aldersopdelt.
 16. Modermålsundervisning, der har til formål at styrke børn og unges sproglige udvikling.
 17. Rådgivning for unge mellem 13 og 18 år.
 18. Samarbejde med andre foreninger. Projektrådgivningen, Mangfoldighed, Kultur & Fritid, First Floor, Dansk Flygtningehjælp, Nørrebrohallen, SSP, PUK; Nørrebro sparker dig i gang, Fodboldklubberne: HB, Skjold, Firkantens Boldklub, Heimdal, Viktoria, Østerbro IF, Bispebjerg Boldklub; basketball: Stevnsgade, Håndbold: Viben; Boksning: SIK Fight, Badminton: Drive. Nørrebro Karateklub; Svømmeklubben Hermes; Grøndal EV Volley; Nørrebro Taekwondoklub, Muskelmagneten (gymnastik og dans).

Desuden er der lavet en aftale med månedsavisen PÅ Gaden, der går ud på, at unge i Mjølnerparken skal skrive artikler til avisen.

Når man beslutter sig for at gå ind i et område, ved vi hvor vigtigt det er, at man har kendskab til området og at de folk som går ind i arbejdet, har tætte kontakter i området. Vi vil ikke gå ind og spille smarte, som et andet udrykningshold, der går ind og siger nu er der nogle problemer der, så går vi bare ind og fortæller hvad der skal laves.

Det er vigtigt, at der hele tiden er et personkendskab. Det er igen det menneskelige, der er grundtanken. Først når vi har nogle mennesker, som kan arbejde der, går vi ind i det område.

Disse helt væsentlige og primære kontakter havde Sjakket ikke på daværende tidspunkt i Mjølnerparken.

Men det skulle vise sig, at en af vores tidligere medarbejdere, som havde været aktiveret her i Sjakket i nogle år, en dag selv kontaktede os for at få råd om, hvordan han kunne komme i gang.

Han kunne se at børnene og de unge i Mjølnerparken havde stærkt brug for aktiviteter i en socialpædagogisk indsats med samme principper som i Sjakket. Han havde hjertet på rette sted og ville hjælpe andre. Han kendte rigtig mange mennesker i Mjølnerparken og hans ressourcer gjorde, at vi kunne støtte ham. Beslutningen, om at gå ind i det lokale netværksamarbejdet med folk i Mjølnerparken, blev således taget på en meget naturlig måde.

Sjakket har mange erfaringer i dannelse af netværk og at bruge dem i dagligdagen. Vi kan sammenligne alle grene af vores netværk. Nogle gange bliver vi kontaktet af klubber, skoler eller forældre fra et område, hvor der er nogle problemer. Fx hvor der er nogle unge som overfalder andre unge, eller der bliver lavet hærværk.

Så bruger vi vores kontakter eller nogle andre unge, som vi ved kender nogle af dem der laver alt baladen. Det er dem der går ind og snakker med de unge om, hvad det er for nogle ting der sker, og så går vi ind og mødes på midten. Det er på den måde vi kan komme ind i det område også.

Det er det, der er det vigtigste med vores Ghetto Hero-projekt og Mjølnerparken. At det er en del af vores pædagogiske arbejde. Hvordan man kan yde en indsats på de områder, der mangler hos de unge og hos de voksne. De personlige tillidsforhold som det første og at det er det vigtigste at man så bruger de kræfter, der findes i det miljøet i fx Mjølnerparken.

Uddannelse og supervision

Sjakkets rolle i Mjølnerparken er at supervisere og være med til at udvikle det pædagogiske arbejde med børn og unge.

I netværket bruger vi først de folk, som bor i kvarteret. Vi hjælper dem med supervision og rådgivning. Vi deler ud af vores erfaringer og mobiliserer dem omkring det at arbejde med de unge. Vores medarbejders rolle i Mjølnerparken har været først at finde de folk som han kan stole på. Mærke efter om de er tændt og er virkelige ildsjæle i det hårde arbejde med de unge.

Først derefter kan de komme med i processen og komme over til Sjakket og få supervision ud fra vores pædagogik. Vi mener, at den form for arbejde, hvor man bruger ildsjæle og samtidig lærer dem bl.a ved supervision, at bruge deres karisma og erfaringer i forholdet til socialpædagogisk arbejde, er afgørende og vigtigt i disse år, hvor der er brug for nye måder at arbejde socialpædagogisk på.

Kontakt og strategisk forebyggelse

Sjakket ser projektet i Mjølnerparken, som et forebyggende integrations arbejde i mange niveauer, og det er meget nyt for Sjakket at arbejde i den forebyggende indsats.

Det er forebyggende på den måde, at netop i miljøet i Mjølnerparken, kan man risikere, at der er mange unge, som bliver udstødt af forskellige årsager. Familierne ikke kan tale dansk, mange er arbejdsløse. Ungerne bliver udstødt af skolerne, fordi de ikke kan følge med. Alt for let kan gaden blive deres foretrukne miljø.

Derfor er det vigtigt, med det forebyggende arbejde og hele integrationsarbejdet, hvor man kan bruge de kræfter og den etnicitet, der er i Mjølnerparken, til at gøre dem der arbejder i Mjølnerparken til en slags ”Onkler” for de unge. De har den samme humanistiske tankegang, som er udgangspunktet for det, der foregår i Sjakket i hele den procesorienterede strategi i Ghetto Hero.

Det har været let for os, at opnå en fælles forståelse af de pædagogiske principper og Mentortankegangen i Ghetto Hero sammen med socialarbejderne fra Mjølnerparken.

Onkel-begrebet har altid eksisteret i etniske samfund.

Det er ikke et nyt begreb, men det er et begreb, som ikke er blevet taget højtideligt i Danmark pga manglende kendskab til den etniske kultur især for folk fra Mellemøsten.

Der er ikke nogen forskel mellem Sjakkets pædagoger og onklerne i Mjølnerparken. Vi arbejder ud fra de samme pædagogiske principper om, at samle de unge på deres præmisser, i stedet for at udstøde dem.

​Kontaktinformationer

Skaffervej 6

2400 København NV

Telefon: 3582 3581

E-mail: info@sjakket.dk

Ledelse:

Khosrow Bayat

Assad Keblawi

Falske indsamlere.

Der er falske indsamlere, der siger de er fra Sjakket. Vi vil understrege der er ingen indsamling fra Sjakket.

Lokalerne på Skaffervej:

Åbner hver dag kl​. 9 - 21

Sjakket
Skaffervej 6
2400 København NV
Tlf.: 35 82 35 81
CVR: 17107607
info@sjakket.dk