Adresseoplysninger

Skaffervej 6
2400 København NV

Ledelsen

​Khosrow Bayat  // Assad Keblaw

Kontaktinformationer​

Telefon: 3582 3581

E-mail: info@sjakket.dk 

Lokalerne på Skaffervej:

Åbner hver dag kl. 9 -21

​Nyheder

6.10.2015​

Falske indsamlere.

Vi er blevet opmærksom på, at der er nogle personer, som udgiver sig for at være fra Sjakket, og vil samle penge til os. DET ER FALSKNERE: SJAKKET HAR IKKE en indsamling.

Klub 36 på hjul

DSI Sjakket har drevet Klub 36 i Mjølnerparken siden april 2000 og har driftsoverenskomst med Socialforvaltningen, Københavns Kommune.

Siden april 2013 indgår i Sjakkets indsat en ny dobbeltdækkerbus, har til formål at åbne døre til det danske samfund for børn og unge i socialt udsatte boligområder. Dette mobile fritidstilbud er rettet mod 6 – 13 årige fra Ydre Nørrebro og Nordvest, som ikke bruger ordinære fritidstilbud og typisk hænger ud på gadehjørner i boligområderne.

”Kend din by”

Sjakkets bus har faste ture flere gange om ugen. Under overskriften ”Kend din by” går turen til steder med hilstorisk, kulturel eller samfundsmæssig betydning i København og omegn. På den måde skal bussen udvide børnenes horisont og via gode oplevelser give dem større viden om det samfund, de er en del af.

I løbet af skoleferierne indgår bussen i de ekstraordinære aktiviteter for de børn og unge fra socialt udsatte boligområder i Nordvest og Ydre Nørrebro, som ikke har andre aktiviteter i skoleferien, og som tilbringer deres fritid i boligområderne.

Gennem kombinationen af aktiviteter og ved at benytte en anerkendende og inkluderende pædagogik er det muligt at bidrage til en positiv inklusion i samfundet.​

Dobbeltdækkerbussen er finansieret af Socialforvaltningen, Hotspot Ydre Nørrebro og Lejerbo. Bussen er indrettet sådan at den kan fungere som samlings- og aktivitetssted for de unge. Bussen har plads til 55 børn ad gangen.

Bussen har allerede vist sig at være et vigtigt redskab til at forebygge social isolation og fremme inklusion. Nogle af børnene i målgruppen er også i risiko for, at deres storebrødre påvirker dem i en negativ retning. Derfor spiller bussen også en vigtig rolle i den kriminalpræventive indsats og fungerer som brobygning til Sjakkets faste pædagogiske aktiviteter, hvis mål er at forberede de unge til at anvende de kommunale tilbud.

Udflugtsmuligheder med bussen benyttes også som pædagogisk redskab og form for ”belønning” for dem, der indgår i rammerne, deltager i lektiehjælp og tilpasser sig regler og værdier i Sjakket og omgivende samfund.

Bussen giver endvidere mulighed for at fjerne børnene fra evt. pludseligt opstået uro i området. Samtidig sikres det, at der sker under trygge og tillidsskabende forhold, som forældrene er indforstået med. Dette sker gennem en tæt og løbende kontakt med forældrene.

Endelig kan bussen være model for udvikling af tilsvarende tilbud i andre dele af byen.​

​Kontaktinformationer

Skaffervej 6

2400 København NV

Telefon: 3582 3581

E-mail: info@sjakket.dk

Ledelse:

Khosrow Bayat

Assad Keblawi

Falske indsamlere.

Der er falske indsamlere, der siger de er fra Sjakket. Vi vil understrege der er ingen indsamling fra Sjakket.

Lokalerne på Skaffervej:

Åbner hver dag kl​. 9 - 21

Sjakket
Skaffervej 6
2400 København NV
Tlf.: 35 82 35 81
CVR: 17107607
info@sjakket.dk