Adresseoplysninger

Skaffervej 6
2400 København NV

Ledelsen

​Khosrow Bayat  // Assad Keblawi

Kontaktinformationer​

Telefon: 3582 3581

E-mail: info@sjakket.dk 

Lokalerne på Skaffervej:

Åbner hver dag kl. 9 -21

Fonden Sjakket

​Fonden Sjakket har overenskomst med Københavns Kommunes kultur- og fritidsforvaltning om at skabe rammer til foreninger og foreningsløse unge samt de børn og unge, som Sjakket i øvrigt arbejder med. Gennem dialog med forskellige trænere fastholdes rollefordelingen, at en træner forholder sig til træning og medarbejderne tager sig af rammerne for at sikre, at de unge ikke melder fra. Fonden har det overordnede ansvar for lokalernes vedligeholdelse, rengøring og andre faste udgifter og opgaver.


Sjakkets to multihaller på Skaffervej er således et vigtigt supplement til de omkringliggende idrætsfaciliteter, som f.eks. Nørrebrohallen og Grøndalcentret og til skolernes gymnastiksale. Sjakket låner især hallerne ud til områdets friskoler, fritidshjem, foreninger mv., der ikke selv råder over gymnastiksal eller andre idrætsfaciliteter. 

Også mødelokalerne udlånes, f.eks. til lokale boligforeninger. Og i det røde lydstudie, der ligger på toppen af bygningerne, producerer unge deres egen musik og lærer om de tekniske muligheder.

For nogle år siden blev vi opmærksomme på, at mange kvinder med indvandrer- eller flygtningebaggrund ofte er isoleret. Mange er præget af overvægt og sygdom og bruger normalt ikke de tilbud, der er for motion. 

Derfor valgte Sjakket at oprette et fitnessrum, målrettet disse kvinder. En af Sjakkets kvindelige medarbejdere har haft ansvar for at opsøge dem og fortælle om tilbuddet og de fysiske rammer, som gør det muligt, at kvinderne kan føle sig trygge. I det første halve år kom der kun kvinder fra Ydre Nørrebro omkring Mjølnerparken. Men efterhånden har tilbuddet spredt sig som ringe i vandet, så nu kommer kvinder fra mange andre områder og fra mange forskellige nationaliteter.​I 2010 startede et nyt tiltag for de kvindelige brugere af fitnessrummet.

Hver lørdag mødes cirka 60 kvinder og deres børn i Sjakket, hvor de deltager i kostværksted og idrætsaktiviteter og danner netværk. Vores plan er efterhånden at udvide tilbuddet til at invitere gæsteundervisere i sund kost og livsstil (sundhedsplejersker, kostvejledere, livsstilseksperter, motionsvejledere o.lign.). Vi håber på den måde at give kvinderne nogle redskaber til sundere kost og bedre livsstil, både for dem selv og for deres børn. 

Og på den måde være med til at gøre dem mindre syge, men mere aktive og positive.​

I aftentimerne danner Sjakkets haller ramme om forskellige idrætsaktiviteter for de foreningsløse unge

Erfaringerne viser, at mange udsatte unge, som melder sig til forskellige foreninger, hurtigt dropper ud igen, fordi trænerne ikke både kan være trænere og pædagoger samtidig – og på den måde nemt kommer i konflikt med de unge.​I arbejdet med foreningerne bruger vi Sjakkets pædagogiske udgangspunkt omkring rollefordeling.

Det betyder, at Sjakkets medarbejdere står for det pædagogiske arbejde for at fastholde de unge, mens de forskellige trænere koncentrerer sig om at gøre dét de er bedst til, nemlig at træne de unge i de forskellige sportsgrene.

Læs mere om fritidsaktiviteterne her.​

​Kontaktinformationer

Skaffervej 6

2400 København NV

Telefon: 3582 3581

E-mail: info@sjakket.dk

Ledelse:

Khosrow Bayat

Assad Keblawi

Falske indsamlere.

Der er falske indsamlere, der siger de er fra Sjakket. Vi vil understrege der er ingen indsamling fra Sjakket.

Lokalerne på Skaffervej:

Åbner hver dag kl​. 9 - 21