Adresseoplysninger

Skaffervej 6
2400 København NV

Ledelsen

​Khosrow Bayat  // Assad Keblaw

Kontaktinformationer​

Telefon: 3582 3581

E-mail: info@sjakket.dk 

Lokalerne på Skaffervej:

Åbner hver dag kl. 9 -21

Sjakket – en storbyens oase

​Sjakket er en storbyens oase -et fristed for socialt udsatte børn og unge i København.

Sjakket holder til på Skaffervej i Københavns Nordvestkvarter og har gennem mere end 20 år arbejdet med socialt udsatte og kriminalitetstruede børn og unge i København. 

Med tydelig og kærlig hånd giver Sjakket de unge mulighed for at komme på ret køl og få faste rammer for skolegang, uddannelse, arbejde, socialt liv og meget mere.​

Sjakkets helhedsorienterede tidlige indsats for drenge og piger ( 6 - 13 år) fra udsatte boligområder, der mangler fritidsaktiviteter. Sjakket skaber pædagogiske rammer for børnene, så de oplever positive succesoplevelser, og skaber normaliseringsproces for de mest udsatte børn og unge. Indsatsen omfatter bl.a. lektiehjælp, computercafé, idræt, kreative værksteder, bl.a. tegnestue, og sund kost samt en biograf og faste udflugter og ture med Sjakkets dobbeltdækkerbus (under temaet Kend din by), så børn og unge oplever verden udenfor deres boligområder, bl.a. den danske natur, danske historiske og kulturelle steder.

 Det kan også være at se på danske arbejdspladser, så de generelt får en større viden om Danmark og får udviddet deres almenviden. 

 Projektet har ligeledes stor fokus på forældresamarbejde, derfor samarbejder vi med Boligselskabet Lejerbo, hvor vi har fået stillet en lejlighed til rådighed, hvorfra vi rådgiver og har kontakten til forældrene med henblik på at skabe mere social inklusion.

Sjakkets brobygningstilbud tilbyder et individuelt tilbud med understøttende pædagogiske aktiviteter og individuelt tilrettelagt forløb for unge mellem 13 og 17 år. Tilbuddet er målrettet de unge, der går i skole, men har særligt behov for fastholdelse af skolegangen, er uden netværk, ikke benytter sig af andre fritidstilbud og er i risiko for at blive tilknyttet kriminelle grupperinger. Sjakket tilbyder rådgivning, vejledning og aktiviteter til målgruppen.​

Private skoler og fritidshjem i Københavns Nordvestkvarter har mulighed for at benytte vore idrætsfaciliteter i bygningerne på Skaffervej, ligesom vi har lydstudie, fitness og andre fritidsaktiviteter for børn, unge og voksne.

Lokale foreninger og borgergrupper kan mod et symbolsk beløb leje lokalerne til møder, fester og socialt samvær.

Sjakkets pædagogiker baseret på ’inklusion gennem anerkendelse og tillid’. 

Vores udgangspunkt er, at alle mennesker har positive kvalifikationer, som det drejer sig om at finde og anvende. Gradvis opbygger vi tillid hos de unges forældre og viser dem, at både de selv og deres børn kan blive en succes. Samtidig tilbyder vi de unge en hverdag, der kan erstatte rodløshed og destruktive fællesskaber, som f.eks. kriminalitet og uroskabende adfærd. 

Vi kalder indsatsen for ’Ghetto Hero’. Vi arbejder med de positive sider hos de unge gennem en tæt og vedholdende kontakt med engagerede voksne og ved at kombinere forskellige aktiviteter – uddannelse, musik, sport, sociale arrangementer, konflikthåndtering osv. i ønsker at vise, at unge der styrer deres eget liv, visioner og drømme skaber de helte i hverdagen, som vi normalt ikke taler om.​

​Kontaktinformationer

Skaffervej 6

2400 København NV

Telefon: 3582 3581

E-mail: info@sjakket.dk

Ledelse:

Khosrow Bayat

Assad Keblawi

Falske indsamlere.

Der er falske indsamlere, der siger de er fra Sjakket. Vi vil understrege der er ingen indsamling fra Sjakket.

Lokalerne på Skaffervej:

Åbner hver dag kl​. 9 - 21

Sjakket
Skaffervej 6
2400 København NV
Tlf.: 35 82 35 81
CVR: 17107607
info@sjakket.dk