Adresseoplysninger

Skaffervej 6
2400 København NV

Ledelsen

​Khosrow Bayat  // Assad Keblaw

Kontaktinformationer​

Telefon: 3582 3581

E-mail: info@sjakket.dk 

Lokalerne på Skaffervej:

Åbner hver dag kl. 9 -21

​Det socialpædagogiske tilbud

Vi har skabt et meget målrettet, brugbart og fornuftigt fritidstilbud med de pædagogiske overvejelser for at fastholde en positiv og succesfuld fremtid for de børn og unge, som bor i de udsatte områder, populært sagt ghettoer, med høj koncentration af børn og unge og samtidig manglende muligheder herunder fritidstilbud for børn og unge.

Målet for Sjakkets arbejde har været og er:

 • Skabe fritidsaktivteter. Skabe gode fritidsmuligheder for børn og unge i og udenfor Mjølnerparken. Skabe trygge rammer med mulighed for god voksenkontakt.
 • Åben rådgivning, både individuel og for grupper. Rådgivning gives i forhold til personlige problemer, uddannelse, arbejde, familie, demokratiske spilleregler o.m.a.
 • Vi lærer børn og unge at tro på sig selv, iagttage deres omgivelser og være åbne for at benytte de muligheder, der er for dem.
 • Styrke og fastholde børn og unge i deres skolegang og uddannelse med forskellige midler. Derfor etablerede vi staveprogrammer på computerene, som et legeredskab for børn fra 0.-3. klasse hver dag fra kl 14-16. På den måde lærer børnene både at stave og lytte til dansk gennem leg. Det har været ret succesfuldt udfra de meldinger, vi får fra skolerne.
 • Piger i fokus. Sandsynligheden for, at piger fra udsatte miljøer bliver isoleret og ikke får de reelle skole- og fritidstilbud pga. deres køn, er stor. Derfor har vi bevidst valgt at fokusere og etablere mulighederne med samtykke fra forældrene og dermed gøre det muligt, at de deltager i og får de samme tilbud og muligheder som drenge.
 • For at børn og unge lærer begrebet ”yde før du kan nyde” arrangerer vi ture for dem efter de har vist, at de fortjener det, dvs. vi kan observere, at de ikke tager turene for givet, men har udvist en stor indsats f.eks. god opførsel, passe på hinanden og passe deres skole.
 • Efter vores pædagogiske overvejelser er fritidsjob en nødvendighed som del af et helhedstilbud. Derfor laver vi kontrakter med de unge efter ovennævnte princip. Vi ansætter dem i et fritidsjob i Sjakkets hovedbygning pt. er 10 unge ansat fra 1. marts 2008. Hensigten med fritidsjobbet er at støtte forældre, som er på overførelsesindkomst, at holde dem fra kriminalitet, fastholde dem i deres uddannelse samt øge deres selvværd ved at tjene deres egne penge.
 • Sikre at børn og unge laver idræt i Sjakkets lokaler mindst tre gange om ugen. Vores nye faciliteter giver os mulighde for at tilbyde børn og unge forskelligartede sportsgrene bl.a. badminton, basketball, volleyball, gymnastik, dansk, kampsport etc. Målrettet arbejde vi med at de børn og unge fra Mjølnerparken, der deltager aktivt i idrætsaktiviteter, både piger og drenge. Vi har etableret samarbejde med Bispebjerg opsøgende team (BOT), der kan benytte sig af vores sportsfaciliteter 2 gange om ugen med 25-30 unge af gangen, typisk foreningsløse unge.​
 • I samarbejde med Projektrådgivningen har vi hjulpet nogle ildsjæle/ sportslige rollemodeller til at oprette en forening, hvor børn og unge kan melde sig og en del af idrætsforeningslivet f.eks. Hasan Al, tidligere verdensmester i boksning. For at styrke den demokratiske proces og de demokratiske institutioner hos børn og unge er det nødvendigt at styrke og etablere den slags foreninger, som kan rumme de børn og unge fra udsatte områder. Det ansvarliggør børn og unge overfor den forening de er medlem af og gør idrætsforeningslivet til en del af deres opvækst.

 • Involvere forældrene aktivt i børn og unges dagligdag bl.a. som frivillige til arrangementer. Nødvendigheden af en helhedsorienteret arbejde i udsatte boligområder for at fastholde udviklingen og det pædagogiske overordnede mål kræver sammenspil, accept og forståelse fra forældrene. Det er lykkedes for os at etablere den kanal og det tillidsforhold, at forældrene sender deres børn til aktiviteter og føler sig som en del af udviklingen f.eks. ved de store udebyes ture og – kolonier, hvor der deltager op imod 40 forældre, som frivillige.
 • For at lære og implementere en af de basale demokratiske principper: respekt overfor dem man er uenig med og hjælpe dem der er svagere end en selv, prøver vi gennem diskussioner som er kontroversielle og skaber uenigheder at lære dem at respektere andres meninger, hvor medarbejderne spiller en ledende og dannede rolle og træder ind som positiv rollemodel, hvor situationen kræver det. Samtidig bruger vi kommunikation og konfliktløsning meget bevidst. Vi lærer de unge, hvordan de kan håndtere konflikter f.eks. bruger vi ældre børn til at hjælpe med at løse problemer mellem yngre grupper. Vi mægler og konfliktløser også mellem unge og deres forældre og bruger aktivt socialarbejdere for at motivere forældrene til at deltage det nødvendige i god kontakt til skolen og den føling med deres barns skoleforløb. Vi fastholder og implementerer ideerne om, hvordan skolesystemet og forældrene kan komme i dialog før det er for sent bl.a. ved at bruge socialarbejderne som brobyggere og gøre det til en tradition at skolen ofte inviterer forældrene til samtaler, ikke nødvendigvis fordi det går dårligt, tværtimod til at skabe et positivt og fortroligt samarbejde mellem de to parter og den unges forståelse af forældrene aktive rolle i deres skoleforøb. I den retning er det nødvendigt, at skolerne samarbejder med socialarbejdere som kender de børn og unge og deres forældre for, at der bliver bygget bro og skabt kontakt for en positiv og konstruktiv fremtid.
 • Vi bruger bevidst de ildsjæle i lokalmiljøet, som har kendskab til familien og børnene. I den etniske kultur kaldes de onkler af børn og unge. I deres oprindelseselande opdrages børnene i de fleste tilfælde kollektivt på gadeplan og onklerne har en større indsigt i og føling med de børn og unges hverdag. Ofte er børn og unge meget mere åbne overfor onklerne end overfor deres egne forældre. Succesen for vores arbejde har været at bruge de ildsjæle og lære dem pædagogiske redskaber for at implementere deres rolle i lokalsamfundet. Udover, at de er socialarbejdere og onkler, er de også kulturformidlere og kan lukke de misforståelser hos de børn og unge, som ikke har rigtig indsigt i hverken deres forældres kulturbaggrund eller det danske samfund. Det har givet gode resultater ift. det sociale forebyggende arbejde. Samtidig har det åbnet vejen til og fået skabt det tillidsforhold hos de mest traditionelle familier, så de nu tør at sende deres piger og drenge til aktiviteter og i klubben.

Udover de aktiviteter vi har selv, samarbejde vi med forskellige omkring børn og unge for at styrke de proceser vi sætter i gang ift. at klublokalerne samarbejder vi med Lejerbo og Afdelingsbestyrelsen. For at styrke skoleforløbet med mere end staveprogrammer samarbejder vi med Dansk Flygtningehjælps Netværksgruppen i Mjølnerparken, som står for lektiehjælpscafé. De stiller frivillige studerende til rådighed 4 gange om ugen for børn og unge, der går i 1.-9. klasse samt i gymnasiet. Omkring sommerskole aktiviteter samarbejder vi med Rådmandsgade skole, Projektrådgivningen og forskellige idrætsforeninger etc.​

​Kontaktinformationer

Skaffervej 6

2400 København NV

Telefon: 3582 3581

E-mail: info@sjakket.dk

Ledelse:

Khosrow Bayat

Assad Keblawi

Falske indsamlere.

Der er falske indsamlere, der siger de er fra Sjakket. Vi vil understrege der er ingen indsamling fra Sjakket.

Lokalerne på Skaffervej:

Åbner hver dag kl​. 9 - 21

Sjakket
Skaffervej 6
2400 København NV
Tlf.: 35 82 35 81
CVR: 17107607
info@sjakket.dk