​Sjakket har mangeårige erfaringer i arbejde med børn og unge fra socialt udsatte boligområder, særligt med familier med en anden etnisk baggrund end dansk. Sjakkets primære målgruppe er børn og unge 6-13 årige og deres familier, hvor Sjakket tilbyder helhedsorienteret tidlig forebyggende indsats.

Vi skaber trygge rammer for socialt udsatte børn

Læs mere ​

Kontakt os​

​​Sjakkets pædagogiske fritidsjobs

​Vores baggrund

​Sjakket har mangeårige erfaringer i arbejde med børn og unge fra socialt udsatte boligområder, særligt med familier med en anden etnisk baggrund end dansk. Sjakkets primære målgruppe er børn og unge 6- 13 årige og deres familie, hvor Sjakket tilbyder helhedsorienteret tidlig forebyggende indsats.

​​

Indledning

Sjakkets nye tiltag bygger på over 20 års arbejde med pædagogiske baggrund med børne og familier fra udsatte boligområder. En helhedsorienteret tilgang tilstræber at støtte de unge for at få 9. klasse med gode karakterer som giver dem mulighed for en ungdomsuddannelse. PISA undersøgelser fra seneste år viser, at 55% af drenge af en anden etnisk herkomst end dansk forlader folkeskolen med så dårlige resultater, at de kaldes funktionelle analfabeter. Det betyder, at de ikke har mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Gennem mange år har vi været vidner til, at der har været mange fritidsjobs tilbud til unge fra udsatte boligområder. Det vidste sig dog, at det ikke har været nok kun at tilbyde fritidsjobs uden at skabe rammer for de unge med hensyn til skolen, kriminalitet osv. . Derfor har Sjakket udviklet en ny model, en form for pædagogiske fritidsjobs med helhedsorienteret indsats hvor der påvirkes de unges skolegang og hvor forældrene også aktiveres. Forældrene lærer at tage ansvar og Sjakket er i tæt dialog med skolen.​

Målgruppe​

Målgruppen for denne nye tiltag er unge i aldersgruppen 15 -17 år, med førsteprioritet de 15-16 årige, som er i gang med 9. klasse. Mange af unge i målgruppen mangler penge, da de ikke har nogle fritidsjob. De er i høj grad i risiko for rekruttering til kriminelle grupperinger.

Igennem samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Jobcenter, København – Ungecentret, Fritidsjobindsatsen (BIF) er det blevet muligt at ansætte 16 unge ad gangen i pædagogiske fritidsjobs.​

Sjakket har være i dialog med de unge siden foråret inden de startede i forløbet. Forløb for den enkelte varer i 5 måneder. Allerede efter et par måneder er det lykkedes at skabe et miljø hvor de unge trives og støtte hinanden. Der er indskrevet unge fra hele København, både drenge og piger. Det har godt effekt at have et blandet hold, fordi de unge hjælper hinanden på tværs. Pigerne kan skabe en anden stemning og ro og deres tilstedeværelse mindsker ”macho-mentalitet” som præger de unge drenge i socialt udsatte boligområder. Dertil kommer gevinst for pigerne, som i disse miljøer er særligt udsatte for social isolation. Indsatsen har dermed også forebyggende effekt for pigerne.

De unge kommer fra forskellige områder, primært fra Nørrebro/Bispebjerg og går på 9 forskellige skoler, både folkeskoler og friskoler. Det betyder at indsatsen kan med fordel udvikles geografisk og kan dække forskellige områder.

3 af de unge, der er tilknyttet indsatsen, har aktive sociale sager i BBU/myndighedsområdet da de har været igennem Ungdomskriminalitetsnævnet. Den pædagogiske indsats i Sjakket kan dermed yde indsats uden at myndigheden behøver at bruge midler til foranstaltninger i SOF. Indsatsen er dermed besparende for mere ressourcekrævende tiltag fra myndighedsområdet.

Bog om Sjakkets inkluderende pædagogik​

Formål

De unge skal igennem pædagogiske fritidsjob udvikle deres grundlæggende kompetencer, øger selvdisciplin, selvværd og selvtillid og øge nye positive fællesskaber. De går i 9. klasse og meningen er de skal gennemføre deres 9. klasse med gode resultater, som baner vejen til kompetencegivende ungdomsuddannelse og sikrer at de kan gennemføre den. For at opnå det overordnet mål er det nødvendigt med følgende pædagogiske effekter:

​1.​ Uddannelse først

Målet er at opnå 9. klasses adgangsprøve med gode resultater. Derfor er det vigtigt at fastholde de unge i deres skolegang. For at være ansatte i pædagogiske fritidsjobskræve det at de unge passer deres skole. De unge forstår vigtighed for uddannelse og kæmper dagligt for at nå det faglige niveau hvor de kan vælge en ungdomsuddannelse. Derfor laver de lektier hver dag og hjælper hinanden med opgaver. De får også faglig hjælp af frivillige tilknyttet Sjakket.

2.​ Paradigmeskift i selvforståelse / ”We Are Future”

At bidrage til demokratisk dannelse og at forbedre samfundsforståelse.

De unge skal betragte sig selv som en del af fremtiden og skal bidrage til samfundet og fællesskabet. Dørene der er foran kan nemt åbnes hvis man har nøglen og betragter Danmark som mulighedernes land i forhold til uddannelse og et godt liv. Det forebygger ”dem-og-os” mentalitet.

3.​ At styrke deres selvtillid og selvværd

At udvikle deres sociale og personlige kompetencer, at være forbillede for andre og at deltage i planlægning og gennemførelse af aktiviteter for mindre børn og unge (6-13 årige). Det betyder hjælp til selvhjælp.

Gennem daglig træning med lektier og ved at dygtiggøre sig selv i de fag hvor man er svag; især skriftlige fag, dansk og engelsk. Man får bedre selvtillid på en positiv måde. Igennem praktisk arbejde og at være med til aktiviteter med de yngre skaber man mere selvværd. Ved hjælp til selvhjælp danner man et forbillede både for de små og for sig selv.

4. ​At skabe positivt sammenhold

Dagligt hjælper de unge hinanden med lektier og de dygtigste hjælper dem der har faglige udfordringer. Derudover konkurrerer de positivt og alligevel er de med til at støtte hinanden​

5.​ At inddrage de unges familier og styrke forældrenes ansvar

At være ansat i pædagogisk fritidsjob kræver forpligtigelse fra forældrene; både via juridisk bindende underskrift og i praksis i dagligdagen, hvor de melder tilbage hvordan det går derhjemme og forstår vigtighed at de unge passer deres skole. Forældre lærer aktivt at deltage i positiv udvikling for deres børn. Indsatsen styrke er at kunne bryde den sociale arv.

6. ​Samarbejde med skolerne

Skolerne er en vigtig samarbejdspartner hvor Sjakket kan følge de unges udvikling både fagligt og socialt. Gennem daglig rådgivning skal de unge opdrages til at være gode kammerater og vise empati og forståelse for de spilleregler der er i samfundet og demokratiske processer.

7.​ At underbygge positiv domino effekt

Sjakket kan allerede konstatere påvirkning af de 16 unge på deres omgivelser og kammerater. Omkring 30 unge i samme aldersgruppe har henvendt sig til Sjakket; det bliver en næste gruppe af unge, og nu er på ventelisten.

8.​ At lukke fødekæden for organiserede kriminelle bander

Jo mere de unge få succes gennem skole og fritid, desto mindre søger de efter kriminelle grupperinger, tilstræber efter at være velfungerende selvom man kommer fra områder der er risikofyldte og prægede af kriminalitet. Sjakket skaber indsigt hos de unge og styrke hvor de får nemmere at sige fra kriminalitet.

9. ​Unge fra hele byen

Vi ser gang på gang at når der er bandeaktiviteter bestemte steder, er de ikke med opholdstilknytning, men bandemedlemmer kommer fra forskellige boligområder. Derfor har Sjakket valgt at de unge der arbejdes med gennem indsatsen, kommer fra forskellige socialt udsatte boligområder for at være sammen om et positivt fællesskab. I stedet for at det er kriminelle aktiviteter der binder dem sammen, er det uddannelsen og fremtiden der er deres fælles fokus.

Der tilbydes daglig rådgivning og vejledning for de unge og forældrerådgivning flere gange om ugen.

Miljø- og klimabevidsthed

Bortset fra pædagogisk indhold tilbyder projektet også konkrete aktiviteter 5 timer om ugen, som f.eks. affaldssamling i forskellige områder på Ydre Nørrebro og Bispebjerg, samt at samle affald/plastik på stranden rundt om København. Dermed er indsatsen med til at skabe større miljøbevidsthed også blandt de udsatte unge, samt at understøtte Københavns Kommunes Miljøpolitik. At involvere miljøarbejdet i de pædagogiske fritidsjobs er målrettet denne målgruppe.

Det er Sjakkets erfaringer, at modsat mange ressourcestærke unge er de unge fra udsatte områder ikke særligt klima- og miljøbevidste og er ikke bekendt med kommunens grønne politik, hverken teoretisk eller i praksis. Den øgede miljøbevidsthed skaber refleksion hos de unge og kan også medvirke til at give miljøarbejdet i København et nyt liv, hvor deltagelse i konkrete naturbevarende aktiviteter er en del af arbejdet.​​​

Skriv til os

Vi besvarer henvendelser hurtigst muligt.
​Felter markeret med * skal udfyldes.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt DSI Sjakket

​Herunder kan du finde vores adresse- og kontaktinformationer samt information om ledelse og åbningstider.

Kontaktinformation

Telefon: 35 82 35 81

E-mail: info@sjakket.dk

Skaffervej 6,

2400 København NV

Find vej her

Åbningstider

Åbner hver dag kl​. 9 - 21

Ledelse

Khosrow Bayat

Assad Keblawi

Sjakket – CVR: 17107607