​Nyheder​

ALTERNATIV TIL VOLD OG KRIMINALITET kræver den tidlige indsats, som Sjakket tilbyder børn og unge på Nørrebro og i Nordvest

Den selvejende institution Sjakkets målgruppe er børn og unge fra socialt udsatte boligområder, som ikke benytter sig af ordinære kommunale fritidstilbud.

Sjakkets vigtigste samarbejdspartner er forældrene til børnene, og vi støtter aktivt børnene i deres dagligdag og skolegang.

Dannelse og uddannelse i centrum

Sjakkets tilbyder fritidsaktiviteter med dannelse og uddannelse i centrum. Vores aktiviteter støtter børnenes i deres skolegang og hjælper dem til en struktureret hverdag.

Det kan være gennem lektiehjælp, idræt og bevægelse og læring med fokus på almen viden, dansk kultur, historie og demokrati.

Alternativ til radikalisering

Vi styrker vores målgruppe i deres sociale kompetencer, så de oplever succes i skolen.

Vi styrker familiens kompetencer i at deltage som frivillige i arrangementer, som skaber bedre rammer, og hvor børnene kan trives.

Vi har et trygt miljø, og er et alternativ til vold, kriminalitet og deroute.

Det er vores erfaring, at jo mere succes børnene oplever i deres hverdag, skole, fritid- desto mindre er de senere tiltrukket af kriminalitet og radikalisering.

Sjakkets DNA

 • ​Kulturel indsigt og forståelse for forskelligheder og nuancer som afgørende forudsætning for at arbejde effektivt med målgruppen.
 • ​En tidlig og helhedsorienteret indsats.
 • Ser og italesætter ikke målgruppen som en ”social sag”.
 • Sjakkets skaber sandsynligheden for at børn og unge bliver en succes
 • ​Parat til at ”fylde de sorte huller”, der opstår, f.eks. ved indsatsen mod bander, hvor man ofte glemmer de små, den næste generation.

Kontakt os, besøg os, hør om, hvorfor vores indsats er bæredygtig.

SJAKKET

Skaffervej 6

2400 København NV

Ledelse:

Khosrow Bayat

Assad Keblawi

Telefon: 3582 3581

E-mail: info@sjakket.dk

​Borgmesterens forord til pjece om Sjakket

Vil du vide mere om Sjakkets pjece kontakt Sjakket.​

Alle københavnske børn og unge skal være en del af samfundsfællesskabet, uanset hvilken baggrund de har. Det sker dog ikke altid af sig selv, og nogle gange kræver det en særlig indsats. Sådan en indsats har den selvejende institution, Sjakket, leveret med succes i Mjølnerparken gennem en årrække. Sjakket forsøger nu noget af det samme på Bispebjerg, og jeg håber, at det ikke stopper der.

Fællesskabet begynder ofte i det lokale boligområde. Det er her vi kan hjælpe hinanden med at sikre, at børnene får en god opvækst, og de unge oplever, at de er værdsatte deltagere i samfundsfællesskabet. Alle forældre, familiemedlemmer, naboer og venner kan inddrages og tage et fælles ansvar. Det kan være svært, at få fællesskaberne løbet i gang, men det er præcist hvad Sjakket haft succes med gennem forskellige netværk, der trækker på ressourcer i lokalområdet.

Vi taler ofte om tal på det sociale område, specielt os politikere og i den offentlige debat. Og det med god grund, da vi skal sikre os, at midlerne bliver brugt bedst muligt, med størst mulig positiv effekt for de børn, unge og familier, der har brug for en håndsrækning fra kommunen. Det der ofte fylder mindre, er det møde mellem mennesker, som socialt arbejde er. Det møde, der har potentialet til at skabe positiv forandring eller forebygge, at udviklingen går skævt for det enkelte barn. Det er dette møde, denne pjece handler om.

Gennem konkrete eksempler kan man læse, hvordan Sjakket arbejder med den demokratiske samtale med unge med ekstremistiske holdninger, med brobygning mellem familien og børnehaven, mellem den unge og skolen, og hvordan de inddrager frivillige i lokale aktiviteter. Vi hører om succeserne, men også om når det ikke lykkes.

Jeg håber, at pjecen kan inspirere andre i deres arbejde med at skabe sociale fællesskaber, social udvikling og inklusion, også andre steder i København – og måske andre steder i landet.

Jesper Christensen

”Kend din by”

Sjakkets bus har faste ture flere gange om ugen. Under overskriften ”Kend din by” går turen til steder med hilstorisk, kulturel eller samfundsmæssig betydning i København og omegn. På den måde skal bussen udvide børnenes horisont og via gode oplevelser give dem større viden om det samfund, de er en del af.

I løbet af skoleferierne indgår bussen i de ekstraordinære aktiviteter for de børn og unge fra socialt udsatte boligområder i Nordvest og Ydre Nørrebro, som ikke har andre aktiviteter i skoleferien, og som tilbringer deres fritid i boligområderne.

Gennem kombinationen af aktiviteter og ved at benytte en anerkendende og inkluderende pædagogik er det muligt at bidrage til en positiv inklusion i samfundet.​

Dobbeltdækkerbussen er finansieret af Socialforvaltningen, Hotspot Ydre Nørrebro og Lejerbo. Bussen er indrettet sådan at den kan fungere som samlings- og aktivitetssted for de unge. Bussen har plads til 55 børn ad gangen.

Bussen har allerede vist sig at være et vigtigt redskab til at forebygge social isolation og fremme inklusion. Nogle af børnene i målgruppen er også i risiko for, at deres storebrødre påvirker dem i en negativ retning. Derfor spiller bussen også en vigtig rolle i den kriminalpræventive indsats og fungerer som brobygning til Sjakkets faste pædagogiske aktiviteter, hvis mål er at forberede de unge til at anvende de kommunale tilbud.

Udflugtsmuligheder med bussen benyttes også som pædagogisk redskab og form for ”belønning” for dem, der indgår i rammerne, deltager i lektiehjælp og tilpasser sig regler og værdier i Sjakket og omgivende samfund.

Bussen giver endvidere mulighed for at fjerne børnene fra evt. pludseligt opstået uro i området. Samtidig sikres det, at der sker under trygge og tillidsskabende forhold, som forældrene er indforstået med. Dette sker gennem en tæt og løbende kontakt med forældrene.

Endelig kan bussen være model for udvikling af tilsvarende tilbud i andre dele af byen.​

​Sjakket tilbyder i samarbejde med BBU disse tilbud for børn, unge og familier i udsatte boligområder for at styrke en positiv udvikling.

Sjakkets skræddersyede tilbud til børn, unge og deres familier​

Tilbud 1​

Målgruppe:

Børn og unge fra socialt udsatte boligområder med en anden etnisk baggrund end dansk, børn fra daginstitutionsalder frem til 18 år med særlige sociale vanskeligheder, negativ adfærd, skrøbeligt skoleforløb og uafsluttet folkeskole.

Børn og unge, som vækker bekymring af myndighederne, og som har brug for målrettet forebyggende indsats med hensynet til barnets tarv.​​

​Formål:

Pædagogisk tilbud i form af individuelt tilrettelagt forløb til et konkret barn/en ung for at forebygge større sociale sager.

​Indhold:

 • Skræddersyet tilbud med individuelle pædagogiske indsatser
 • Individuel rådgivning og vejledning
 • Grundlæggende arbejde med forståelse af kulturelle, sociale og samfundsmæssige forhold
 • Social træning og udvikling af positiv social adfærd
 • Konflikthåndtering
 • Forældresamarbejde
 • Tilbud til fritidsaktiviteter i øvrige Sjakkets indsatser
 • Kriminalitetspræventiv indsats
 • Tæt samarbejde med sociale myndigheder
 • Fastholdelse i skolesystemet

​Metode:

Sjakket har mange års erfaringer i brobygning og inklusion med mest marginaliserede ungegrupper. Sjakkets helhedsorienteret tilgang er baseret på ”inklusion gennem tillid”. Det pædagogiske arbejde varetages af særligt kvalificerede personale.

Sjakkets resultater dokumenteres og evalueres løbende.

For nærmere beskrivelse af Sjakkets indsatser henvises til bog om Sjakkets metoder og resultater ” Helt fra koncepterne – om Sjakkets inkluderende pædagogik”. 

​Rammer:

Hverdage efter skoletid i Sjakkets lokaler på Skaffervej 4-6, 2400 København NV. I weekenderne og skoleferierne arrangeres der udendørs ture, aktiviteter og ekskursioner efter behov.

​Omfang:

 • ​​Daglig rådgivning og vejledning
 • ​Dagligt fritidstilbud efter skoletiden
 • ​Idrætsaktiviteter
 • ​Dialog og rådgivning til forældrene
 • ​Eksterne turer med fagligt indhold
 • ​Møder og afrapportering

Tilbud 2

Målgruppe:

Familier med en anden etnisk baggrund end dansk, med manglende kendskab til og forståelse for dansk samfund og system:

 1. Enlige kvinder
 2. Forældre med børn
 3. Voksne uden børn

​Familierne, som myndighederne ikke kan nå gennem det etablerede system.

Familierne, som oplever misforståelser og fordomme i forhold til systemet på baggrund af kultur, traditioner eller sprog.
Familierne, som har brug for særlig indsats for at forhindre, at problemstillinger udvikler sig til større sociale sager.

​Formål:

Målrettet brobygning til det etablerede system, at sikre bedre samarbejde mellem myndigheden og familien, at bringe familien tættere og trygt videre i systemet.

​Indhold:

 • Skræddersyet tilbud med rolle som mellemled/bisidder/konsulent mellem familien og det etablerede system
 • ​Rådgivning og vejledning
 • ​Grundlæggende arbejde med forståelse af kulturelle, sociale og samfundsmæssige forhold
 • ​Social træning og udvikling af positiv social adfærd
 • ​Konflikthåndtering og konfliktløsning
 • ​Individuelle afklaringsforløb
 • ​Tæt samarbejde med sociale myndigheder

​Metode:

Sjakket har mange års erfaringer med socialt udsatte børn og unge. Sjakkets helhedsorienteret indsats er baseret på ”inklusion gennem tillid”. Det pædagogiske arbejde varetages af særligt kvalificerede personale.

Sjakkets resultater dokumenteres og evalueres løbende.

For nærmere beskrivelse af Sjakkets indsatser henvises til bog ”Helt fra koncepterne – om Sjakkets inkluderende pædagogik”.

​Rammer:

Hverdage i dagtimerne mellem kl. 9-14 i Sjakkets lokaler på Skaffervej 4-6, 2400 København NV.

Hverdage kl. 14 – 20 er der tilbud til familien at deltage i Sjakkets øvrige tilbud og indgår i positive fællesskaber.

Udendørs ture, aktiviteter og ekskursioner efter behov, weekenderne og/eller skoleferien.​

​Omfang:

 • Daglig rådgivning og vejledning
 • ​Ugentlige aktiviteter
 • ​Eksterne ture med fagligt indhold
 • ​Møder og afrapportering​

Skriv til os

Vi besvarer henvendelser hurtigst muligt.
​Felter markeret med * skal udfyldes.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt DSI Sjakket

​Herunder kan du finde vores adresse- og kontaktinformationer samt information om ledelse og åbningstider.

Kontaktinformation

Telefon: 35 82 35 81

E-mail: info@sjakket.dk

Skaffervej 6,

2400 København NV

Find vej her

Åbningstider

Åbner hver dag kl​. 9 - 21

Ledelse

Khosrow Bayat

Assad Keblawi

Sjakket – CVR: 17107607