Adresseoplysninger

Skaffervej 6
2400 København NV

Ledelsen

​Khosrow Bayat  // Assad Keblawi

Kontaktinformationer​

Telefon: 3582 3581

E-mail: info@sjakket.dk 

Lokalerne på Skaffervej:

Åbner hver dag kl. 9 -21

​​Ghetto Hero - Sjakkets pædagogik

​Sjakkets pædagogik er baseret på ’inklusion gennem tillid’. Vi lærer børn og unge at tro på sig selv, iagttage deres omgivelser og være åbne for at benytte de muligheder, der er for dem.

Vores udgangspunkt er, at alle mennesker har positive kvalifikationer, som det drejer sig om at finde og anvende. Vi tilbyder de unge en hverdag, der kan erstatte rodløshed og destruktive fællesskaber, som f.eks. kriminalitet og uroskabende adfærd. Samtidig opbygger vi gradvis tillid hos de unges forældre og viser dem, at både de selv og deres børn kan blive en succes.

Vi kalder indsatsen for ’Ghetto Hero’. Vi arbejder med de positive sider hos de unge gennem en tæt og vedholdende kontakt med engagerede voksne og ved at kombinere forskellige aktiviteter – bl.a. uddannelse, praktik og jobtræning, musik, sport og sociale arrangementer. Vi ønsker at vise, at unge der styrer deres eget liv, visioner og drømme, skaber de helte i hverdagen, som vi ellers ikke taler så meget om.

Ghetto Hero er Sjakkets overordnede strategi og den røde tråd, der binder alle områder af vores pædagogiske arbejde med socialt truede unge sammen. På samme måde er Ghetto Hero den røde tråd i vores udadvendte arbejde og de mange samarbejder og netværk, Sjakket har tradition for at bidrage aktivt til.

 Ghetto Hero er et forsøg på at få de unge til at gå nye veje, at få vendt det negative billede af unge, som både de selv og omgivelserne præsenterer. At vise, at unge har drømme og visioner om fremtiden, også de socialt truede unge. At vise, at det kan lade sig gøre at få vores unge videre og væk fra kriminalitet, men samtidig vise at det kræver en anden måde at gøre det på, end det der ofte foregår i det etablerede system.

Ghetto Hero er en helhedsløsning, hvor den enkelte unge får tilbudt et struktureret forløb af aktiviteter og samvær i dagligdagen – kombineret med forskellige netværk og aktiviteter ude i byen. Det gælder, hvad enten udgangspunktet er dagskolen, lektiecaféen eller andre af Sjakkets aktiviteter.

Ghetto Hero går ud på at finde nye veje i gadeplansarbejdet samt at skabe en ny indstilling til dét at bo eller være i en ghetto. Vi vil prøve at skabe en indstilling blandt de unge om at:

  • ​Det er sejt at gå i skole.
  • Det er sejt at hjælpe hinanden.
  • Det er sejt at være positive forbilleder for hinanden.
  • Det er sejt at lave ting, der ikke kun gavner en selv, men alle omkring en.

​​Og:

  • Det er ikke sejt at begå kriminalitet.
  • Det er ikke sejt at pjække.
  • Det er ikke sejt at tage stoffer.
  • Det er ikke sejt at skide på hinanden.
  • Det er ikke sejt at være ”en helvedes karl”.

De børn, der i 6-7 års alderen starter i Sjakkets lektiecafé bliver gladere for skolen og kommer bedre gennem skolearbejdet – og senere i forskellige ungdomsuddannelser. De unge fra Sjakkets dagskole kommer gennem 9. klasse og videre i ungdomsuddannelserne.

De unge, der deltager i Sjakkets aktiviteter, lærer at håndtere de sociale og personlige udfordringer, de tidligere havde vanskeligt ved at klare. Skurvognsprojektet (2009-2010) på DSB-arealet ved Nørrebro station samlede de uroskabende unge fra Hothers Plads omkring positive aktiviteter. De forældre, hvis børn benytter Sjakkets lektietilbud, oplever selv en større inklusion i samfundet. Og lokalområdet nyder godt af de tryghedsskabende tiltag.

Læs mere.​

​Kontaktinformationer

Skaffervej 6

2400 København NV

Telefon: 3582 3581

E-mail: info@sjakket.dk

Ledelse:

Khosrow Bayat

Assad Keblawi

Falske indsamlere.

Der er falske indsamlere, der siger de er fra Sjakket. Vi vil understrege der er ingen indsamling fra Sjakket.

Lokalerne på Skaffervej:

Åbner hver dag kl​. 9 - 21