​Sjakkets helhedsorienterede indsats

​Sjakket har gennem 20 år arbejdet med socialt udsatte og kriminalitetstruede børn og unge i København, og de sidste 12 år med børn og unge i Mjølnerparken via Klub 36.

I takt med lukning af Klub 36 i Mjølnerparken blev Sjakkets fokus en ny målgruppe, og dertil en målrettet forebyggende indsats.

Målgruppen er 6-13 årige af begge køn og deres familier.

Det er Sjakkets vurdering, at denne unge målgruppe ofte bliver overset i den socialfaglige indsats, da nuværende fokus for forebyggende indsats er rettet mod de ældre unge.

Det er Sjakkets mål at bidrage til at skabe fokus omkring stimulering af den yngre målgruppe, som ser op til deres storebrødre og ældre venner, og som er i risiko for negativ udvikling og miljøpåvirkning.

Forældresamarbejde er en vigtig del af Sjakkets indsats. Der arbejdes med motivation af forældrene fra at være offer og passive tilskuere til at være aktive medspillere i deres forældrerolle og som samfundsborgere. Sjakket arbejder på, at forældrene udvikler sig til at være bevidste om deres ansvar som hovedaktører i deres børn udvikling. Målet er at forældrene ser sig selv som en del af løsningen og agerer som positive rollemodeller i deres børns liv.

Aktiviteter:

Der arbejdes med forskellige udendørs og indendørs aktiviteter, såsom fodbold, basket, volleybold, bordtennis, rulleskøjter, rulle hockey, hockey, trampolin, boksning og klatring.

Koordineret indsats styrker de børn og unge, der ikke benytter sig af ordinære fritidstilbud og er heller ikke medlemmer af idrætsforeninger. Hovedparten af disse børn og unge går på muslimske friskoler uden fritidstilbud og uden idrætsfaciliteter. Disse unge er i risikogruppen for tilknytning til kriminelle grupperinger og bander.

De er ofte børn og unge, hvis korte erfaringer med de ordinære fritidstilbud er skabt af konflikter.

Som supplement til idrætsaktiviteter tilbydes der oplevelsesture med historisk eller kulturelt tema, computer-café, biografaftener i Sjakket, sund-kost værksteder, tegneværksted, IT-spil samt lektiehjælp. Aktiviteterne foregår i tæt samarbejde med forældrene og danner relationer til børn og unge, som bruges til yderligere motivation til positiv udvikling i livet. Oplevelsesture har desuden til formål at få børn og unge væk fra uroskabende områder og udvide deres kendskab til samfund og kulturforståelse.

Sjakket har store erfaringer med undervisning og lektiehjælp via dagtilbud i DSI Sjakket.

Lektiehjælp er derfor en naturlig del både den fagprofesionelle og den frivillige indsats, hvor Sjakket står for koordinering og planlægning.

Desuden arbejdes der med etablering og genetablering af netværk af frivillige blandt forældrene og andre voksne i området. Der tilbydes rådgivning, vejledning og kulturmægling ved hjælp af Sjakkets medarbejdere.

​​

Sjakkets mål er at bidrage til implementering af Socialforvaltningens Børnestrategi 2012-14

De beskrevne aktiviteter skal ikke ses som isoleret indsats. Ved koordinering af indsatsen i børnenes nærmiljø kan man bidrage til at identificere evt. problemer inden det er nødvendigt med at iværksætte sociale foranstaltninger. Sjakkets erfaringer og det tætte samarbejde med Socialforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen viser, at netværket omkring børn og unge ofte er centrale i forhold til at finde gode løsninger. Ved at styrke den helhedsorienterede indsats kan man skabe åbne og udviklingsorienterede miljøer, hvor børn og unge oplever sig som aktive deltagere i fællesskabet.

Socialforvaltningens Børnestrategi 2012-14, fokusområde 1 – ”Tidlig indsats i forhold til udsatte børn og unge” sætter tydelige mål, som Sjakkets projekt har mulighed at arbejde efter i praksis. Ved at styrke og inddrage netværk omkring de børn, der lever i familier, som er i risiko for at blive udsatte kan man bidrage til, at problemerne ikke udvikler sig til skade for barnet. Aktiviteterne skal dermed forstås som en del af den helhedsorienterede indsats, som kan hjælpe med at vanskeligheder ikke bliver større og at der mindskes risiko for at starte en social sag.

Børnestrategien er ikke færdigimplementeret, men en del af opgaven er at bidrage til videndeling på området. Resultater og metoder i Sjakkets regi vil blive dokumenteret og evalueret.

Succeskriterier for Sjakkets arbejde med målgruppen 6-13 årige:

  • Fastholdelse af de unges skolegang
  • Styrke børn og unges faglige, personlige og sociale kompetencer
  • Forebyggelse af tilknytning til kriminelle grupperinger
  • Inddragelse af forældrene og nærmiljøet med tidlig forebyggende indsats.

Læs mere om Sjakkets pædagogiske arbejde her.

Læs mere om Sjakkets tidlige, helhedsorienterede indsats her.

Info til forældre - læs her.

(Opdateret 01.09.2012)

Skriv til os

Vi besvarer henvendelser hurtigst muligt.
​Felter markeret med * skal udfyldes.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt DSI Sjakket

​Herunder kan du finde vores adresse- og kontaktinformationer samt information om ledelse og åbningstider.

Kontaktinformation

Telefon: 35 82 35 81

E-mail: info@sjakket.dk

Skaffervej 6,

2400 København NV

Find vej her

Åbningstider

Åbner hver dag kl​. 9 - 21

Ledelse

Khosrow Bayat

Assad Keblawi

Sjakket – CVR: 17107607