Bog om Sjakkets inkluderende pædagogik​

Sjakkets historie​

​”Vi lærer børn og unge at tro på sig selv, iagttage deres omgivelser og være åbne over for at udnytte de muligheder, der er for dem.” (Sjakket, 2010).​

​”Sjakket” eller ”Gadesjakket”, som det hed den gang, har siden starten i 1991 været et fristed for børn og unge i København, som ingen andre ville lege med. Sjakket har altid søgt at være dér, hvor de socialt udsatte og sårbare unge har haft brug for det. Et sted, der var de unges. Et sted, hvor de kunne komme videre i livet.

I 1991 var Børnehotellet blevet lukket, og der manglede et sted hvor gadebørn kunne få tag over hovedet, et varmt måltid mad og en seng at sove i. Børn og voksne fra bz-miljøet og folk fra Amager Totalteater stod bag initiativet, der i første omgang fik til huse i nogle kælderlokaler i Møllegade og senere andre steder på Nørrebro.

Sjakket var i de første år præget af mange kulturelle aktiviteter og opsøgende arbejde over for gadebørn og andre udsatte unge, båret af engagerede professionelle, frivillige og andre i forskellige former for jobordninger. Med støtte fra Socialministeriet gik Sjakket i 1992 i gang med et udviklingsprojekt, som tegnede konturerne til en indsats, der hvilede på de unges egne behov og erfaringer.

I 1995 flyttede Sjakket til de nuværende lokaler, ”Fabrikken” på Skaffervej i Nordvestkvarteret – dårligt vedligeholdte, utætte og fugtige lokaler. Bygningerne blev købt for indsamlede midler, bl.a. via folkeaktier, og skulle oprindeligt benyttes som bilværksted, men målgruppen ændrede sig, og bilværkstedet blev aldrig rigtig til noget.

Sjakket havde stadig mange af de unge fra tidligere. Det var en blandet gruppe, som var blevet hængende i Sjakket, men som havde brug for at komme videre. I de følgende to år arbejdede Sjakket målrettet for at hjælpe den gamle målgruppe af unge til at komme videre i samfundet.

Samtidig – i 1995 – blev Sjakket anerkendt af kommunen som selvejende institution, der skulle arbejde med de unge under 18 år. 

Den nye målgruppe bestod af socialt udsatte og kriminalitetstruede unge, både med dansk og med indvandrer- eller flygtningebaggrund.

Der var forskellige opfattelser af de bærende aktiviteter, og de folk der førte Sjakket videre valgte en klar pædagogisk linje frem for at fokusere på produkterne. Den pædagogiske linje blev kaldt Ghetto Hero.

I 1998 skete der en reorganisering af Sjakket, men det var stadig kultur- og fritidsaktiviteter, der prægede stedet. Den nye gruppe af unge var meget aktive, men fik ingen formel anerkendelse for det, de lavede og det, de lærte. Behovet for formel anerkendelse var stort.

I 2000 lykkedes det – i samarbejde med Københavns Kommunes Ungdomsskole – at etablere en egentlig skoleundervisning for unge, der ikke var i stand til at følge den almindelige skole eller andre særlige skoletilbud.

Samtidig blev vi opmærksomme på de store behov børn og unge i Mjølnerparken havde for at få hjælp til at klare sig i skolen og i samfundet. 

Samtidig havde de behov for et klubtilbud. Klubben (Klub 36) blev – i samarbejde med den lokale beboerrådgiver – åbnet, og lektiehjælpere fra Dansk Flygtningehjælp blev inviteret til at hjælpe med lektiehjælpen, som en del af de forskellige aktiviteter i klubben. Målgruppen var de 6-18 årige. Kort efter blev der indgået driftsoverenskomst med kommunen.​

Det nye dagtilbud og arbejdet i Klub 36 i Mjølnerparken gik under navnet Ghetto. Sjakket udviklede – bl.a. inspireret af de unges fascination for den amerikanske ghettokultur med dens rap og hip-hop musik – en ny pædagogik, Ghetto Hero: At blive stjerne i eget liv. Ghetto Hero er et forsøg på at få de unge til at gå nye veje, at få vendt det negative billede af unge, som både de selv og omgivelserne ser.

At vise, at unge har drømme og visioner om fremtiden, også de socialt truede unge. At vise, at det kan lade sig gøre at få de unge videre og væk fra kriminalitet. 

Det kræver en anden måde at arbejde med de unge på, end sådan som det ofte foregår i det etablerede system.

Men fabrikken på Skaffervej var og blev i meget dårlig stand, og alle kræfter blev sat ind på at skaffe penge til en renovering. 

Det lykkedes nogle år senere med støtte fra Realdania Fonden, Egmont Fonden, Lokal- og Anlægsfonden, Sygekassernes Helsefond og Veluxfonden samt Københavns Kommune.

 Og i 2007 kunne Sjakket indvie nogle fantastisk flotte lokaler, som skoler, fritidsklubber og beboere i området kunne benytte til idrætsaktiviteter, undervisning, møder og andre fritidsaktiviteter.

Udviklingen fortsætter, og udfordringerne har ændret karakter. Der er især stort behov for at støtte de kriminalitetstruede og socialt udsatte unge. 

Sjakkets erfaringer viser, at selvom man har haft fat i børnene fra de begyndte i skole, stiller det helt anderledes krav til indsatsen, når de vokser op og får andre interesser. Derfor fortsætter Sjakket med en tidlig, forebyggende indsats for de mindre og brobygningstilbud for de større, kombineret med de mange aktivitetsmuligheder i bygningerne på Skaffervej. Ind i dette flettes rådgivning og tæt samarbejde med forældre og andre aktører.

I 2012 er der således igen sket en reorganisering af Sjakket. Det pædagogiske grundlag – Ghetto Hero – er fortsat det samme, men den helhedsorienterede indsats over for de yngste er blevet udvidet og flyttet fra Mjølnerparken til Sjakkets lokaler på Skaffervej. 

Samtidig er målgruppen blevet begrænset til de 6-13 årige for at gøre dem parate til at benytte andre tilbud, når de bliver 14. På denne måde får børnene bedre mulighed for at stifte bekendtskab med det omgivende samfund og samtidig få støtte til at klare sig i skolen.

Skriv til os

Vi besvarer henvendelser hurtigst muligt.
​Felter markeret med * skal udfyldes.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt DSI Sjakket

​Herunder kan du finde vores adresse- og kontaktinformationer samt information om ledelse og åbningstider.

Kontaktinformation

Telefon: 35 82 35 81

E-mail: info@sjakket.dk

Skaffervej 6,

2400 København NV

Find vej her

Åbningstider

Åbner hver dag kl​. 9 - 21

Ledelse

Khosrow Bayat

Assad Keblawi

Sjakket – CVR: 17107607