Adresseoplysninger

Skaffervej 6
2400 København NV

Ledelsen

​Khosrow Bayat  // Assad Keblawi

Kontaktinformationer​

Telefon: 3582 3581

E-mail: info@sjakket.dk 

Lokalerne på Skaffervej:

Åbner hver dag kl. 9 -21

Indsatser for børn og unge

​Den selvejende institution Sjakket (DSI Sjakket) ​driver konkrete aktiviteter med socialt indhold for børn og unge, som på grund af sociale og adfærdsmæssige problemer ikke benytter de offentlige dagbehandlings-, rådgivnings- eller klubaktiviteter.​

DSI Sjakket har driftsoverenskomst med Københavns Kommunes Socialforvaltning om en helhedsorienteret indsats for børn og unge i alderen 6-13 år og om brobygningsforløb for 13-17 årige samt rådgivning over for de unge over 18 år.

​Sjakkets tidlige helhedsorienterede indsats for drenge og piger omfatter bl.a. lektiehjælp, computecafé, idræt, kreative værksteder og sund kost samt en biograf og mulighed for udflugter, så de unge kan lære det omgivende samfund bedre at kende, Læs mere her.

Sjakkets brobygningstilbud er skræddersyet til unge i alderen 13-17 år, som har behov for særlig støtte til at blive fastholdt i skole, ungdomsuddannelse, arbejdspraktik eller lign., og som udviser negativ social adfærd. Vi tilbyder mentorordninger til kriminalitetstruede unge, der har behov for individuel støtte, og Sjakkets medarbejdere bidrager med kulturmægling og konfliktløsning. Læs mere her.​

Læs mere om Sjakkets pædagogske arbejde her.

Kontakt Sjakket for yderligere informationer på tlf. 3582 3581.​

​Kontaktinformationer

Skaffervej 6

2400 København NV

Telefon: 3582 3581

E-mail: info@sjakket.dk

Ledelse:

Khosrow Bayat

Assad Keblawi

Falske indsamlere.

Der er falske indsamlere, der siger de er fra Sjakket. Vi vil understrege der er ingen indsamling fra Sjakket.

Lokalerne på Skaffervej:

Åbner hver dag kl​. 9 - 21