Pædagogiske metoder​

​Nogle af de bærende elementer i Sjakkets pædagogiske arbejde er indlæring af basale demokratiske principper – grundlag for selvværd – idræt og sundhed – forældreinvolvering – lærerrollen – kulturforståelse.

Basale demokratiske principper

I indlæringen og implementeringen af basale demokratiske principper tager vi udgangspunkt i et område, der har stor betydning for de unges personlige relationer til andre: respekt over for dem, man er uenig med, og hjælp til dem der er svagere end en selv. Gennem kontroversielle diskussioner og ved at skabe uenigheder prøver vi at lære de unge at respektere andres meninger. Her spiller medarbejderne en ledende rolle og træder ind som positive rollemodeller, hvor situationen kræver det. Samtidig bruger vi kommunikation og konfliktløsning meget bevidst. Vi lærer de unge, hvordan de kan håndtere konflikter, og vi bruger f.eks. ældre børn til at hjælpe med at løse konflikter mellem yngre grupper.

Vi mægler og løser også konflikter mellem unge og deres forældre og bruger aktivt socialarbejdere for at motivere forældrene til at deltage i en god kontakt til skolen og få føling med deres barns skoleforløb. Vi fastholder og implementerer idéerne om, hvordan skolesystemet kan komme i dialog før det er for sent, bl.a. ved at bruge socialarbejderne som brobyggere og gøre det til en tradition, at skolen ofte inviterer forældrene til samtaler – ikke nødvendigvis fordi det går dårligt, men for at skabe et positivt og fortroligt samarbejde mellem de to parter samt for at give de unges forståelse af forældrenes aktive rolle i deres skoleforløb.

Grundlag for selvværd

Som en del af grundlaget for at opbygge de unges selvværd gennem positive handlinger benytter vi belønningssystem, som de i forvejen kender. For at lære dem at forstå begrebet ”at yde før du kan nyde”, arrangerer vi ture for dem efter de har vist, at de fortjener det, dvs. at vi kan observere, at de ikke tager turene for givet, men har udvist en særlig indsats, f.eks. god opførsel, holde sig væk fra kriminalitet, passe på hinanden eller deltage aktivt i skolen og i fritidsaktiviteter.

På samme måde har vi haft en lommepengeordning, som både har givet de unge mulighed for at spare op og for at blive belønnet for deres præstationer.

​Efter vores pædagogiske opfattelse er fritidsjob en nødvendighed som del af et helhedstilbud. Vi hjælper derfor de unge til at finde fritidsjob ude i byen, men vi ansætter også de unge i fritidsjob i Sjakkets lokaler. Hensigten med fritidsjobbet er at støtte forældre, som er på overførselsindkomst, i at holde børnene fra kriminalitet, fastholde dem i uddannelse samt øge deres selvværd ved at tjene deres egne penge.

Idræt og sundhed

Vi sikrer, at alle laver idræt mindst tre gange om ugen. Faciliteterne på Skaffervej giver os mulighed for at tilbyde forskellige sportsgrene, bl.a. badminton, basketball, volleyball, gymnastik, dans, kampsport osv. Målrettet arbejder vi med, at børn og unge fra Mjølnerparken – både piger og drenge – deltager i sportsaktiviteter.

I forbindelse med dagskolen på Skaffervej får eleverne både morgenmad og frokost. På denne måde sikrer vi, at de får sund og rigelig kost, og samtidig lærer de om kostens betydning for deres sundhed.

Forældreinvolvering

Et bærende element i det pædagogiske arbejde er at give forældrene tillid til Sjakkets arbejde. Det sker bl.a. ved at involvere forældrene aktivt i de unges dagligdag, bl.a. som frivillige til arrangementer. Nødvendigheden af et helhedsorienteret arbejde i udsatte boligområder kræver samspil, accept og forståelse fra forældrene.​

Det er lykkedes for Sjakket at etablere et tillidsforhold, der betyder at forældrene sender deres børn til aktiviteterne og føler sig som en del af udviklingen, f.eks. ved de store udenbys ture og kolonier. Det betyder også, at forældrene benytter Sjakkets medarbejdere i mange situationer, som er med til at styrke de personlige relationer, f.eks. praktisk hjælp ift. offentlige myndigheder, personlige problemer eller konflikter ift. andre.

​​​

Kulturforståelse

Vi bruger bevidst de ildsjæle i lokalmiljøet, som har kendskab til familien og børnene. I de etniske kulturer kaldes de ”onkler” af børn og unge. I deres oprindelseslande opdrages børnene i de fleste tilfælde kollektivt på gadeplan, og onklerne har en større indsigt i og føling med børnenes og de unges hverdag. Ofte er børnene og de unge meget mere åbne over for onklerne end over for deres egne forældre. Succesen for vores arbejde har været at bruge ildsjæle og lære dem pædagogiske redskaber for at implementere deres rolle i lokalsamfundet. Udover at fungere som socialarbejdere og onkler, er de også kulturformidlere og kan lukke de misforståelser hos de børn og unge, som hverken har en rigtig indsigt i deres forældres kulturbaggrund eller det danske samfund.

Det har givet gode resultater i det forebyggende arbejde. Samtidig har det åbnet vejen til og fået skabt det tillidsforhold hos de mest traditionelle familier, så de nu tør sende deres piger og drenge til Klub 36 eller til andre aktiviteter hos Sjakket.

Sideløbende har vi involveret voksne med dansk baggrund, bl.a. i et samarbejde med Dansk Flygtningehjælp som frivillige lektiehjælpere. Ud over selve lektiehjælpen kan de være med til at fjerne de unges evt. fordomme over for danskere og dansk kultur.

Skriv til os

Vi besvarer henvendelser hurtigst muligt.
​Felter markeret med * skal udfyldes.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt DSI Sjakket

​Herunder kan du finde vores adresse- og kontaktinformationer samt information om ledelse og åbningstider.

Kontaktinformation

Telefon: 35 82 35 81

E-mail: info@sjakket.dk

Skaffervej 6,

2400 København NV

Find vej her

Åbningstider

Åbner hver dag kl​. 9 - 21

Ledelse

Khosrow Bayat

Assad Keblawi

Sjakket – CVR: 17107607